Motorcycle electronics

Al meer dan 22 Jaar de motorfiets-elektronica specialist

Motorrijden in de file:

Spelregels voor de motorrijder bij het inhalen van een file

Om meerdere redenen heeft een motorrijder baat bij het passeren van een file van
stilstaande of langzaam rijdende auto's. Eén ervan is van levensbelang: zijn veiligheid.
Zonder kreukelzones, bumpers en airbags is een motorrijder die achter een rij auto's
staat opgesteld zeer kwetsbaar 
bij kop-staart-botsingen.
Daarnaast kan de koeling van mens en techniek in de knel komen.
Sinds 1991 is het niet meer verboden voor een motorrijder om langzaam tussen
de file door te rijden. 
Omdat passeren op vele manieren mogelijk is, zijn er spelregels afgesproken over hoe een motorrijder een autofile passeert.

Voordelen: u kunt beter elkaars gedrag inschatten en via 'samenspel' kunt u irritatie en ongevallen zoveel mogelijk voorkomen. Deze spelregels vormen samen een gedragscode,
die door 1e belangrijkste organisaties op het gebied van verkeersveiligheid
wordt ondersteund.

Files kosten de automobilist veel tijd. Nog meer tijd kost het wanneer motorrijders in dezelfde lange rij moeten aansluiten, of wanneer motorrijders in plaats van de motor ook voor de auto zouden kiezen. Door motorrijders ruimte en aandacht te geven, profiteert de automobilist ook. Hoe ruimte en aandacht voor motorrijders kan worden gegeven en welke spelregels daarbij voor weggebruikers gelden, is vastgelegd in een gedragscode. Daarover leest u meer op deze pagina. Als uitgangspunt geldt: door samenspel gaat het sneller en veiliger!


Spelregels automobilist:

Aandacht en ruimte voor motorrijders kunt u op de volgende wijze geven.

 1. Bekijk het verkeer achter u

  Motorrijders worden door automobilisten vaak over het hoofd gezien. Regelmatig gebruik van uw spiegels is een hulpmiddel om tijdig rekening te houden met achteropkomend verkeer. Dit geldt ook voor stilstaand fileverkeer waarbij de automobilist geneigd is zijn aandacht te verleggen (agenda, telefoon). Een blik naar achteren is vaak het verschil tussen onopgemerkt een ongeval krijgen of er goed vanaf komen door te ontwijken of anders te reageren.


 2. Gebruik midden van rijstrook
  Achteropkomende motorrijders hebben doorgaans voldoende ruimte om te passeren als u over het midden van uw rijstrook rijdt. Motorrijders passeren in principe tussen de rijstroken in, vlak langs de onderbroken streep. Natuurlijk helpt het als u ze wat meer ruimte biedt door naar rechts uitte wijken als u op de rechterstrook zit, of naar links als u op linkerstrook rijdt.

 3. Wisselen van rijstrook: gebruik spiegel en richtingaanwijzer
  Automobilisten die van rijstrook wisselen zonder op het achterliggende verkeer letten, vormen voor motorrijders de meest gevaarlijke bedreiging.
  • Kijk als automobilist altijd vóór het wisselen van strook in de spiegel en denk daarbij ook aan motoren die - soms in de dode hoek van uw spiegel-
  tussen de achterliggende file kunnen rijden
  • • en waarschuw het achterop komend verkeer door richting aan te geven.

 4. Alleen bij noodzaak portier open

  Een file op een warme dag betekent dat automobilisten of passagiers wel eens een portier openzetten. Voor een motorrijder kan dit ernstige gevolgen hebben. Open tijdens een rit alleen het portier als het noodzakelijk is. Kijk in ieder geval altijd van tevoren of er geen achterliggers zijn die u gaan passeren. Voor verkoeling gebruikt u ramen of airconditioning.

De motorrijder:
Ook motorrijders moeten zich aan een aantal spelregels houden als ze een file auto's inhalen. In het algemeen moet rekening ermee worden gehouden dat motorrijders relatief slecht zichtbaar zijn voor automobilisten en dat
automobilisten slecht de snelheid
van motoren inschatten.

Waar mag een motorrijder NIET rijden?

Het passeren van de file is in principe toegestaan.
Bij het inhalen moet u er wel rekening mee houden
dat u geen gebruik maakt van:

 1. Vluchtstrook:
  de strook uiterst rechts van de rijbaan,bedoeld voor hulpverlening

 2. Redresseerstrook:
  De asfaltstrook tussen
  linkerrijstrook en linkervangrail (veel glas/vuil)

 3. Doelgroepstroken:
  Weggedeelten bedoeld voor bussen,
  vrachtverkeer of trams

 4. verdrijvingsvlakken:
  Vlak met schuine strepen
  (bij overgang naar minder rijstroken)

 5. Puntstukken:
  Witte wegmarkering 
  (ook 'taartpunten' genoemd)

Risico's:
valpartijen door afval en onregelmatige vlakken en forse boetes !

Spelregels motorrijder:

 1. Gepaste snelheid

  Rijd rustig tussen de file door. Dat wil zeggen dat het snelheidsverschil tussen de motor en de auto die u passeert, niet meer mag zijn dan 10 km/uur. Houd deze vuistregel aan bij iedere auto die u passeert. Hoge snelheidsverschillen zijn de belangrijkste bron van irritatie bij automobilisten en zorgen voor gevaarlijke schrikreacties.


 2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag voorliggers
  Twee belangrijke manoeuvres waarvan motorrijders hinder ondervinden zijn:
  • bij gaten in de file: automobilisten die opeens van rijstrook wisselen
  • bij warm weer: openslaande portieren van auto's

 3. Meerdere motorrijders: Rustig en achter elkaar:

  Als met meerdere motoren wordt gereden, houd dan ook het hoofd koel en rij rustig achter elkaar tussen de file door. Houd onderling minstens een afstand van twee auto's aan. Kies voor dezelfde doorgang.


 4. Naderen file: Let op achterliggers, en gebruik alarmlichten

  Bij het naderen van een file houdt u via de spiegels rekening met achterop komend verkeer dat niet tijdig snelheid vermindert.
  Verminder zelf geleidelijk aan de snelheid en waarschuw achteropkomend verkeer met alarmlichten
  (of remlicht.)
  Bij snelwegen met meer dan twee rijstroken, kiest u positie tussen de twee meest linkse rijstroken.


 5. Stoppen in file: Waarschuwen, afstand houden, tussen file opstellen

  Als u als laatste in de file staat, gebruik dan alarmlichten of remlicht om duidelijk aan te geven dat u met uw motor achter de file staat. Soms merken automobilisten wel de file op, maar niet de motor achter de file. Houd voldoende afstand van de voorganger en probeer zo mogelijk in te voegen tussen de wachtende auto's. Daar is het veiliger.


 6. Einde file: Richting aangeven en invoeren

  Zodra de file weer op gang komt, voeg dan in op de rijstrook tussen de auto's. Gebruik hierbij tijdig - dus vóór het invoegen - de richtingaanwijzer.

Gedragscode: Ook in uw voordeel !

De gedragscode bestaat meer dan vijf jaar. In de praktijk hebben deze spelregels inmiddels hun waarde bewezen. Met name automobilisten en motorrijders die veel op de weg zitten, kennen de voordelen van het samenspel van de gedragscode en passen de regels blindelings toe. De organisaties die het initiatief van de gedragscode namen, staan nog steeds achter de uitgangspunten. Hierboven vindt u de namen van de organisaties op een rij. Kent u de gedragscode al, dan is deze informatie wellicht een opfrisser van uw kennis en uw vaardigheid in hettoepassen ervan. Leest u voor het eerst deze spelregels dan raden we u aan bij de eerstvolgende file eens erop te letten en ernaar te handelen. Niet alleen uw veiligheid is daarbij gebaat, maar wat u vrij snel zult merken is dat bij toepassing van de regels, minder snel sprake is van irritatie tussen verschillende verkeersdeelnemers.

Samenwerkende organisaties gedragscode:

• ANWB, Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV), Motorrijders Actie Groep (MAG/, BOVAG TWB, RAI, 3V0,

• Korps Landelijke Politiediensten, Politie Instituut Verkeer en Milieu (PIVM), regiopolitie Amsterdam/Amstelland, Dienst Wegverkeer (RDWI, arrondissementsparket Amsterdam,

• Ministerie Verkeer en Waterstaat, CBR, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Naar de webwinkel:

Contact gegevens:

MotoTroniX

Tel: 085-2019706
Info@mototronix.nl

GoedZicht modules

Geen alarmlichten op je
motor ? Twee koplamen en maar een geeft licht ?
Vergeet je de richtingaanwijzer
wel eens uit te zetten ?
Elke dag de file door ? Voor dit alles hebben wij de perfecte oplossing !

 Lees hier verder > 

Motorrijden in de file


De spelregels waar een
motorrijder en automobilist
zich aan dient te houden in een file.

 Lees hier verder > 


Copyright © MotoTroniX RS-Sep-2022. All Rights Reserved.